VODSTVO

PREDSEDNIK
● Kopač Borut
PODPREDSEDNIK
● Leban Darijo
SEKRETAR
● Bensa Uroš
IZVRŠNI ODBOR
● Kopač Borut
Leban Darijo
● Tomšič Roman
● Jug Matej
● Bensa Uroš
NADZORNI ODBOR
● Jug Tadej
● Leban Erik
● Rustja Matej
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Bubek Alen
Hajdić Osman
Krapež Andraž
VODJA TRENINGOV
Božič Alen
X