VODSTVO

PREDSEDNIK
● Kopač Borut
PODPREDSEDNIK
● Leban Darjo
SEKRETAR
● Bensa Uroš
IZVRŠNI ODBOR
● Tomšič Roman
● Jug Matej
● Bensa Uroš
NADZORNI ODBOR
● Hajdić Osman
● Jug Tadej
● Rustja Matej
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Bubek Alen
Kuruinčič Marko
Ozebek Matej
VODJA TRENINGOV
Božič Alen
X